Symbolika w żeglarstwie

Wiele przedmiotów związanych nierozłącznie z życiem żeglarza ma swoje znaczenie w symbolice. Kotwica, róża wiatrów, latarnia i inne symbole związane z żeglarstwem powstały już wiele wieków temu, ich znaczenie stworzyli w większości ludzie morza (zwłaszcza poprzez przypisanie znaczeń odpowiednim tatuażom), a utrwalili pisarze przez używanie w swoich dziełach licznych, często bardzo pięknych i poetyckich, żeglarskich metafor. Oto kilka najważniejszych symboli związanych z żeglarstwem:

 

Koło sterowe

Koło sterowe żaglowca

Koło sterowe od wielu stuleci stanowi symbol dowodzenia oraz odpowiedzialności za statek i załogę. W życiu codziennymkoło tosymbolizuje trafne przywództwo, właściwe kierowanie i trzymanie steru władzy – umiejętność omijania życiowych raf i mielizn. Jako amulety na szczęście stanowią częsty prezent dla szefa firmy lub głowy rodziny.

Kotwica

symbol kotwicy

Kotwica ma wiele znaczeń, symbolizuje m.in. nadzieję, pewność, bezpieczeństwo; nieugiętość; cierpliwość, spokój, stałość, poparcie, wierność; męskość; spowolnienie; żeglugę, morze, flotę… Wraz z postępem historii znaczenie tego symbolu rozbudowywało się i zmieniało przybierając najrozmaitsze formy.

Kompas

Kompas morski

Kompas jest symbolem trafnych wyborów, wyboru właściwej drogi, a także omijania mielizn i niebezpieczeństw każdego dnia. Kompas dosłownie i w przenośni stanowi obiekt przydatny tak na jachcie, jak i w życiu – wszak dobry kierunek powinniśmy obierać nie tylko w trakcie rejsu. Dla wielu ludzi stanowi talizman na szczęście, który pomaga obrać właściwą ścieżkę w życiu

Róża wiatrów

Symbolika Róży wiatrów

Pierwotnie róża wiatrów była bardzo popularnym motywem tatuażu oraz amuletu wśród żeglarzy, gdyż stanowiła symbol bezpiecznego powrotu do domu. Jako rodzaj gwiazdy posiada ona również bardziej rozbudowane znaczenie. które upodobali sobie również masoni – jako znak ,,płodnej próżni”. Aktualnie róża wiatrów służy głównie jako ozdoba

Syrena

Symbol syreny morskiej

Syrena stanowiła dla żeglarzy symbol niebezpieczeństw związanych z kobietami – które mamiły swym urokiem, a później krzywdziły lub sprawiały kłopoty. Wytatuowana syrena miała przypominać marynarzom, o charakterze kobiet, i sprawić by nie dawali się zbyt łatwo zauroczyć kobiecym wdziękom.

Wieloryb walczący z wielką kałamarnicą

walka wieloryba z kałamarnicą

Symbol ten oznaczał odwieczną walkę dobra ze złem, którą ludzie nierzadko muszą stoczyć zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Był często tatuowany przez żeglarzy jako amulet dający siłę w ich codziennych zmaganiach z żywiołami i problemami dnia codziennego.

Koło sterowe

Koło sterowe żaglowca

Koło sterowe od wielu stuleci stanowi symbol dowodzenia oraz odpowiedzialności za statek i załogę. W życiu codziennymkoło tosymbolizuje trafne przywództwo, właściwe kierowanie i trzymanie steru władzy – umiejętność omijania życiowych raf i mielizn. Jako amulety na szczęście stanowią częsty prezent dla szefa firmy lub głowy rodziny.

Wyspa

Wyspa i jej symbolika

Wyspa symbolizuje osamotnienie i wyobcowanie, ucieczkę od świata i schronienie, osobliwość, centrum duchowe, świat nadnaturalny, a także kosmos, pokój, szczęście, piękno, porządek i doskonałość, raj, wytrwałość, wyższość, kobiecość, śmierć, utopię,
oraz odkrywcę.

Węzeł

węzeł żeglarski

Węzeł żeglarski składający się z dwóch splecionych z sobą elementów był przez celtyckich żeglarzy używany jako symbol miłości i przywiązania, chętnie używali tego ornamentu z myślą o swych ukochanych.
Węzeł symbolizuje: powiązanie, połączenie (miłość, przyjaźń), życie, nieśmiertelność, ochronę, komplikację, kłopot i tajemnicę.

Latarnia

latarnia morska nad brzegiem morza

Latarnia symbolizuje przewodnika w  podróży, stróża w drodze. Jest także znakiem poszukiwania czegoś zagubionego, poszukiwania prawdy. Może również stanowić symbol: sygnału, światła duchowego, nieśmiertelności lub przemijającego czasu, sensu życia oraz samotności.

Łódź

symbolizuje przede wszystkim podróż przez życie. Może być znakiem podróżowania poprzez czas emocji i zdarzeń, dorastania, radzenia sobie z problemami i starzenia się. Kierunek łodzi, jej stan, sposób, w jaki płynie (prosto, ostro, zakosami, dryfuje),czy jest kontrolowana i w jaki sposób,jaki jest jej rozmiar i ilu ma pasażerów – wszystko to staje się metaforą w rozumieniu życia człowieka.

Symbolika w żeglarstwie -  samotna łódź

Okręt

symbolizuje ludzkie życie, los człowieczy, podróż, śmierć i nieśmiertelność, kobietę i płodność, wiedzę, geografię, myśl i duszę, przemijanie, trumnę, duchowość, przewodnika, szczęście, nadzieję, natchnienie poetyckie, pewność, bezpieczeństwo, potęgę, bogactwo, państwo, ojczyznę, królewskość, więzienie.

Symbol okrętu

Morze

Morze poza swoją klasyczną symboliką, zyskało również wielki zasób nowych znaczeń, przypisanych mu w historii przez literaturę oraz sztukę – stąd właśnie wziął się tak obfity zbiór znaczeń dla tego symbolu.

Morze jest symbolem: nieskończoności, czasu, wieczności pramaterii, Chaosu, tworzenia świata; potęgi; otchłani, topieli, głębiny, dzikości; zniszczenia; wiecznego dawcy i zaborcy; niezmienności oraz zmienności; stanu między możliwością a rzeczywistością, dwuwartościowości; tajemnicy; nieprzebranego bogactwa, skarbnicy, obfitości; niezgłębionej mądrości i prawdy, początku życia i śmierci, dynamicznych sił życiowych, źródła życia i odrodzenia, energii życiowej, Wielkiej Matki; zmysłowości, płodności, bezpłodności; zbiorowej podświadomości; namiętności ludzkich, nieokiełznanej wolności; wznoszenia się do Boga, wrogości Boga; oczyszczenia, nieczystości; wspomnienia i zapomnienia, samotności, sumienia; niepewności; działania, buntu, przygody, odkryć, powrotu do ojczyzny i wytchnienia.

Woda

Woda to symbol chaosu, zmienności, niestałości, przeobrażenia,
odrodzenia ciała i ducha, zmartwychwstania, płodności, potęgi, oczyszczenia, chrztu, mądrości, prawdy, dobra i zła, cnoty, łaski, zapomnienia, kosmicznego umysłu, magii, kobiecości. 

Woda w wielu wierzeniach to materia pierwotna, podstawa wszechrzeczy, początek przyrody, wszystkiego, co żyje.

Symbol wody

Chmura symbolizuje opatrzność lub siedzibę bogów, ale także: tajemnicę, marzenia, deszcz, niebo. Może być również metaforą oznaczającą w zależności od kontekstu: prawdę, mądrość, nieświadomość, niewiedzę, przemijanie, ułudę, zmartwienie, gniew, niełaskę, zdradę, wojnę, armię, groźbę, tłumy, stado.

symbolika chmury

Wiatr symbolizuje nicość, czas, ruch, prędkość, szybkość, zmienność, niepokój, aktywność, zamieszanie, odrodzenie, potęgę bóstwa, pośrednika między niebem a ziemią, namiętność, szaleństwo, wojnę, porywczość, męskość, pożądanie, natchnienie poetyckie, daremność, nietrwałość, próżność, niewdzięczność, kaprys.

wiatr w żagle

LITERATURA  |  FILMY  |  KULINARIA  |  HUMOR  |  PRZESĄDY  | ETYKIETA  |  HISTORIA  |  NATURA  |  SYMBOLE  |  DIY  |  PODRÓŻE