5dc3783bdb4f463eaa331d9d5d204fbc

Warszawska Nike

 

S/y Warszawska Nike, jacht typu Conrad 1420, jest własnością Harcerskiego Ośrodka Wodnego W-wa.

 

Warszawska Nike na Litwie i w Estonii: