Kontrakt na Przeprowadzenie Jachtu (Yacht delivery)

Po co zawierać kontrakt na przeprowadzenie jachtu?

Wiemy, jak cenne dla właścicieli są ich jachty i jak ważne jest dla nich poczucie, że oddają je w dobre ręce. Dlatego też zawsze zawieramy z armatorem kontrakt w którym opisujemy czego oczekuje armator, a co oferuje druga strona. Dokładamy starań, aby umowa ta była prosta i przejrzysta. Bez żadnych niedomówień i ukrytych w drobnym druku pułapek. Dzięki takiemu podejściu obie strony wiedzą co do nich należy W odróżnieniu od freelancerów mamy profesjonalną, legalnie działającą firmę, która płaci podatki, wystawia faktury i przede wszystkim odpowiada za jakość wykonania zawartych kontraktów.

Co zawiera kontrakt na przeprowadzenie jachtu?

Poniżej znajdziesz te elementy umowy, ktore najczęściej  w niej wystepują. Pamiętaj, że są różne odmiany kontraktu a sam dokument jast tylko zapisem naszych indywidualnych uzgodnień, zatem zawsze możemy go zmienić jesli wspólnie uznamy to za stosowne.

Kontrakt na przeprowadzenie jachtu

  • Opis jachtu – czyli dane z dokumentu rejestracyjnego, ubezpieczenie, rok budowy, ostatni przegląd techniczny jachtu i silnika, stan techniczny i opis ewentualnych usterek, lub uszkodzeń, ilość i stan żagli, pojemność zbiorników wody i paliwa, itd
  • Środki ratunkowe i pomoce nawigacyjne – interesuje nas co zastaniemy na jachcie, a co trzeba dokupić. Szczególnie ważne są okresowe przeglądy środków ratunkowych, oraz aktualizacja map. Również daty wydań locji mają często duże znaczenie, szczególnie gdy np. żeglujemy po akwenie o dużej różnicy pływów.
  • Termin przeprowadzenia jachtu – może być sztywny, z określeniem konkretnych dat brzegowych, co jest ważne np. dla firm czarterujących. Najczęściej jednak termin transportu jest elastyczny, czyli np łódź jest do odbioru po 01/07, czas przewidziany na dostawę to 2 tygodnie, ale armator chciałby ją widzieć w porcie docelowym dopiero pod koniec września. W takim wypadku możemy po pierwsze się nie spieszyć, po drugie zwolnić armatora od oplat zwiazanych z oczekiwaniem w porcie na koniec sztormu (bo mamy czas), po trzecie i najważniejsze możemy zorganizować transport wtedy, kiedy akurat będziemy mieli wolnych kapitanów, czyli dopasujemy to przeprowadzenie jachtu do innych kontraktów
  • Kwota i termin płatności – najczęściej są podzielone na części. Przy podpisaniu umowy, lub nawet wcześniej pobieramy zaliczkę. Dzięki temu wiemy, że armator jest zdecydowany a my możemy zarezerwować okno czasowe kapitanów i przystąpić do organizacji wyjazdu. Im wcześniej kupimy bilety lotnicze, tym mniej nas to wszystkich wyniesie. Skipperzy też wolą spędzać czas na morzu więc im wcześniej ich powiadomimy, tym łatwiej będzie zorganizować wyjazd w oczekiwanym terminie. Pozostałą płatność rozbijamy na dwie części, jedną płatną przed rozpoczęciem przeprowadzania jachtu, a druga w chwili oddania łodzi w porcie docelowym. Proporcje są różne i zależą od rodzaju jachtu i konkretnej trasy. Np. niektóre jachty motorowe zużywają tyle paliwa, że stanowi to 80% kosztów całego przedsięwzięcia. Dlatego, potrzebujemy tej kwoty przed rozpoczęciem transportu.

Kontrakt za Milę Morską

Podstawą rozliczeń jest przewidywana odległość do pokonania wodą liczona w milach morskich. Właściciel, który zleca przeprowadzenie jachtu płaci określoną stawkę za każdą milę morską i zwraca następujące koszty: podróż do miejsca zaokrętowania i z miejsca wyokrętowania, opłaty za paliwo, opłaty portowe, lokalne i za korzystanie z kanałów. Istnieje wiele wariantów tego kontraktu, ponieważ jestesmy elastyczni i traktujemy kontrakt, jako umowę, która ma być korzystna dla obu stron

Skipper Andrzej Radkiewicz

Kontrakt za ilość dni

W tej odmianie kontraktu ważny jest czas, w którym kapitan wraz z załogą zobowiązuje się przeprowadzić jacht na wskazanej trasie . Oferta ta jest zwykle wybierana przez armatorów czarterujących swoje jednostki, dla których termin oddania sprawnego jachtu w porcie docelowym jest kluczowy. Na łódź czeka tam już zazwyczaj następna załoga, która rejs opłaciła i która nie akceptuje jakichkolwiek opóźnień, bez względu na pogodę jaką spotkamy, czy inne nieprzewidziane okoliczności.

Skipper Oskar Belniak

Kontrakt mieszany

To najbardziej popularna forma umowy. Stosowany wtedy, gdy armator ma szczególne wymagania. Czasem też ograniczony budżet zmusza  do indywidualne podejścia do umowy. Przykładem takiego kontraktu są jachty motorowe, których zużycie paliwa może znacznie odbiegać danych producenta. W tym wypadku najbardziej uczciwe wydaje się być rozliczenie paliwa na podstawie faktur. Armator płaci wtedy faktyczne koszty zużytego paliwa na podstawie przedstawionych faktur zakupu.

Skipper Wiktor Chudziak transocean

Etapy Przeprowadzenia Jachtu

Przygotowanie po wpłacie zaliczki rezerwujemy kapitana wraz z załogą. Sprawdzamy dokumenty jachtu i dane dostarczone przez armatora. Na tej podstawie wiemy czego możemy się spodziewać po dotarciu do portu odbioru łodzi. Organizujemy brakujące pomoce nawigacyjne, przygotowujemy części i narzędzia pozwalające na naprawę uszkodzonego osprzetu. Kontaktujemy się z ubezpieczycielem, dopisujemy do ubezpieczenia jachtu skippera, oraz omawiamy planowany projekt, jeśli jest to konieczne. Studiujemy locje akwenu i prognozy pogody w tym okresie. na tej podstawie opracowujemy routing, czyli planowaną trasę, spodziewane przeloty, porty przystankowe i porty schronienia

Odbiór jachtu – po dotarciu na miejsce odbioru łodzi potrzebujemy minimum 24 godni na sprawdzenie yachtu. W tym czasie dokonujemy przeglądu stanu technicznego, środków ratunkowych, pomocy i nawigacyjnych. Tankujemy zbiorniki oraz przygotowujemy prowiant.

W drodze – uważamy na Twój jacht. Refujemy żagle wcześniej i nie męczymy silnika. Dostosowujemy rejs do warunków atmosferycznych. Jesteśmy wyposażeni w telefony komórkowe, więc w razie potrzeby możemy kontaktować się z biurem. Zdajemy też armatorowi raporty na jakim etapie podroży jesteśmy. Gdybyś chciał nam towarzyszyć będzie nam niezmiernie miło. Jeśli będziesz sobie tego życzył nauczymy Cię wielu przydatnych zdolności. Jedno, co zawsze podkreślamy, to zasada, że na morzu decydujący głos ma kapitan, ponieważ to on ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas przeprowadzenia jachtu.

Port przeznaczenia po dostarczeniu jachtu potrzebujemy około doby na sklarowanie łodzi. Na tym etapie przygotowujemy tez dla armatora pełny raport o wykrytych usterkach i zalecanym sposobie ich naprawy. Na koniec czyścimy jacht i przekazujemy klucze i dokumenty w umówione z armatorem miejsce

 LITERATURA  |  FILMY  |  KULINARIA  |  HUMOR  |  PRZESĄDY  | ETYKIETA  |  HISTORIA  |  NATURA  |  SYMBOLE  |  DIY  |  PODRÓŻE